Koliko ponuda postoji u Beogradu?

Koliko ponuda mogu da priuštim?