MapHab. Mapatge de la lluita per l’habitatge
Stop Desnonaments! Stop Desahucios! Stop Evictions!
Alerta Desnonaments Casos Desnonaments Barcelona (2016-2022)

Mapa de les convocatòries per aturar desnonaments a Catalunya a partir de l’any 2023. Indica lloc, data i hora de la convocatòria, el propietari demandant i el col·lectiu convocant. La informació la faciliten els propis activistes per un habitatge digne.

Objectius

L’objectiu del mapa és visibilizar el problema dels desnonaments a Catalunya i la resposta popular, així com sistematitzar la informació per tal d'afavorir la reflexió col·lectiva.

El mapatge posa de relleu la geografia de les convocatòries per convidar a reflexionar sobre el seu desplegament territorial. L’enregistrament de la data i l'hora de les convocatòries possibilita traçar la seva evolució temporal amb l’objectiu d’identificar possibles patrons rellevants. Sistematitzar les dades dels propietaris demandants, per altra banda, pretén millorar la comprensió de les relacions entre la geografia, l’estructura de la propietat i la problemàtica dels desnonaments. Finalment, mostrar les zones d’activitat dels diferents col·lectius permet visualitzar solapaments i complementarietats.

Metodologia

El mapa visualitza la informació compartida a través del canal de difusió de Telegram “DesnonamentsBCN” i les convocatòries facilitades per voluntaris de diversos col·lectius en lluita pel dret a l’habitatge a Catalunya.

En procés

En procés